کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

برگزارکننده: مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

برگزارکننده: مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا

اسلاید شو

برگزارکنندگان و اعضا هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
مجلات پشتیبان برای چاپ مقالات
توضیح تصویر
هزینه ثبت نام:
دریافت گواهی ارائه مقاله+سی دی مجموعه مقالات+مقاله دوم رایگان+نمایه مقالات در سایت سیویلیکا=200 هزار تومان (غیر حضوری)
دریافت گواهی ارائه مقاله+سی دی مجموعه مقالات+مقاله دوم رایگان+نمایه مقالات در سایت سیویلیکا+ناهار=400 هزار تومان (حضوری)
هزینه تقویت رزومه:
چاپ مقالات در مجلات با ایندکس جهاد دانشگاهی=500 هزار تومان
چاپ مقالات در مجلات با ایندکس علمی و پژوهشی=2000000 تومان
چاپ کتابچه مجموعه مقالات و نمایه در کتابخانه ملی=500 هزار تومان
چاپ پایان نامه، دستنوشته در قالب کتاب در انتشارات معتبر کشور=2000000 تومان
شماره کارت همایش:
5047-0610-3866-6034 
تفاوتی میان گواهی ها حضوری و غیر حضوری وجود ندارد