دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست، انرژی و توسعه پایدار

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست، انرژی و توسعه پایدار

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اسلاید شو


سازمان کنفرانس
توضیح تصویر
پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر
محورهای مرتبط نیز پذیرفته می شود:
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 
فناوریهای نوین در بخش مهندسی محیط زیست
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
اقتصاد، حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
مدیریت پسماند و بازیافت
مهندسی آب و فاضلاب
مدیریت بحران
جغرافیا و برنامه ریزی 
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیک
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی 
سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین
مدیریت پایدار انرژی
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی 
اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
فناوریهای نوین در بخش انرژی
فضای سبز شهری و توسعه پایدار