کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

برگزارکننده: مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

برگزارکننده: مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا

اسلاید شو

برگزارکنندگان و اعضا هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
مجلات پشتیبان برای چاپ مقالات
توضیح تصویر
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 
25 شهریور 1397
برگزاری کنفرانس: 
25 شهریور 1397
محل برگزاری کنفرانس:
تهران(با توجه به ظرفیت کنفرانس مکان آن متعاقبا اعلام خواهد شد)