دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست، انرژی و توسعه پایدار

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست، انرژی و توسعه پایدار

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و Central South University دانشگاه دولتی کشور چین

اسلاید شو


سازمان کنفرانس
توضیح تصویر
پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی و حامیان
توضیح تصویر

نویسندگان محترم در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1-زبان کنفرانس فارسی و انگلیسی است و مقالات به هر دو زبان قابل پذیرش هستند.

2-مقالات نباید قبلاً چاپ شده یا به طور همزمان به همایش دیگر ارسال شده باشد.

3-مقاله خود را با شماره تماس و آدرس پستی به geodalamper@gmail.com ارسال کنید. 

دریافت(فرمت فارسی)

دریافت(فرمت انگلیسی)